Home Tin TứcKinh tế UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào nội dung quy hoạch thị xã Hiệp Hòa đến năm 2035

UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào nội dung quy hoạch thị xã Hiệp Hòa đến năm 2035

by HiephoaNet

Sáng 28/8, UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ xây dựng)- đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào nội dung quy hoạch thị xã Hiệp Hòa đến năm 2035 tỷ lệ 1/10.000. Đồng chí Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng- thành viên UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, công chức địa chính- xây dựng các xã, thị trấn.

Đồ án Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa đến năm 2035 được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) nghiên cứu lập nhằm mục tiêu cụ thể hóa nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt; phát huy tiềm năng và lợi thế của toàn huyện, phát triển tốt những ngành kinh tế là thế mạnh; xây dựng huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III theo định hhướng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và làm cơ sở pháp lý để lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.  

Phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 được xác định theo nhiệm vụ thiết kế đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện, bao gồm thị trấn Thắng và 25 xã, với diện tích tự nhiên gần 20,6 nghìn ha. Đồ án quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, phát triển hệ thống thông tin liên lạc; các dự án ưu tiên đầu tư; đánh giá môi trường chiến lược về hiện trạng môi trường, đánh giá môi trường, các giải pháp giảm thiểu tác động…

Cũng tại hội nghị, đại diện một số xã, thị trấn đã cơ bản nhất trí với Đồ án Quy hoạch và đóng góp ý kiến liên quan đến từng xã  như quy hoạch về giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang… Đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh đồ án cho phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và thực tế của địa phương.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment