Home Tin TứcKinh tế UBND huyện họp phiên tháng 8

UBND huyện họp phiên tháng 8

by HiephoaNet

Sáng 17/8, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 8. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND; các thành viên UBND huyện; các Phó Ban chuyên trách của HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan UBMTTQ và các đoàn thể huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp.

Tại phiên họp, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng)- đơn vị tư vấn đã báo cáo, thuyết minh Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa; đại diện Phòng Kinh tế-Hạ tầng báo cáo Đề án đặt tên các tuyến đường, gắn biển số nhà thuộc phạm vi thị trấn Thắng mở rộng và thiết kế cột gắn biển tên các tuyến đường.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 được lập trong phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của huyện gồm 25 xã và thị trấn Thắng, với diện tích tự nhiên 20.306ha; nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của toàn huyện, phát triển tốt những ngành kinh tế là thế mạnh, góp phần xây dựng huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 theo định hướng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời làm cơ sở pháp lý để lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch. Đề án đặt tên các tuyến đường, gắn biển số nhà thuộc phạm vi thị trấn Thắng mở rộng dự kiến đặt tên, gắn biển số nhà cho 12 tuyến đường trong phạm vi thị trấn Thắng mở rộng; nhằm phục vụ công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa; Đề án đặt tên các tuyến đường, gắn biển số nhà thuộc phạm vi thị trấn Thắng mở rộng.

Cùng đó, các đại biểu nghiên cứu và đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các dự thảo báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 46 ngày 4/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08 ngày 17/11/2015 về Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ; Thông qua nội dung bãi bỏ Quyết định số 06 ngày 23/6/2014 của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề huyện Hiệp Hòa và Quyết định số 08 ngày 24/7/2014 của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường huyện Hiệp Hòa; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động từ đầu năm đến nay; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện những tháng cuối năm 2017.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment