Home Tin TứcKinh tế UBND huyện bàn hướng xử lý rác thải trên các tuyến kênh

UBND huyện bàn hướng xử lý rác thải trên các tuyến kênh

by HiephoaNet

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa chủ trì buổi làm việc bàn hướng xử lý rác thải trên các tuyến kênh. Dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND các xã.

Trong thời gian từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND xã với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hiệp Hòa về thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến kênh. Tại các xã cuối kênh như Đông Lỗ, Quang Minh, Xuân Cẩm, Hương Lâm, Đoan Bái … đã tích cực, chủ động thu gom lượng lớn rác thải trên các tuyến kênh, mương trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng rác thải chưa được trục vớt, thu gom, xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân.

Để xử dứt điểm những tồn tại trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tối thiểu 2 lần/ tuần thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến kênh thuộc địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trường hợp không thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến kênh gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân; Nghiêm túc triển khai thực hiện thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn; Chủ động phối hợp với Xí nghiệp, Phòng Tài nguyên và MT lựa chọn điểm lắp đặt rào chắn rác, quản lý rào chắn rác trên địa bàn. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Xí nghiệp, UBND các xã khảo sát, lựa chọn và thực hiện lắp đặt các điểm rào chắn rác, mỗi xã 1 điểm.

Rác thải cửa cống kênh 1C ( ảnh tư liệu HG)

Thực hiện kiểm tra, thống kê các hộ sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả thải nước thải ra kênh 3 phụ 3 thuộc địa phận xã Lương Phong, tham mưu Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý; Chủ trì phối hợp với UBND các xã, Công ty cổ phần cấp nước Hiệp Hòa tổng hợp, thống kê, phân loại các trường hợp phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 gửi Sở Tài nguyên, UBND các xã, Công ty cổ phần cấp nước Hiệp Hòa. Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, Công ty cổ phần cấp nước Hiệp Hòa thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc đối tượng thu theo quy định. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hiệp Hòa: Phối hợp với UBND các xã, Phòng Tài nguyên và MT lựa chọn các điểm lắp đặt rào chắn rác; phối hợp, đôn đốc UBND các xã thường xuyên thu gom rác trên các tuyến kênh; báo cáo Chủ tịch UBND huyện trường hợp UBND xã không thực hiện trục vớt, xử lý rác thải theo quy định. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Tài nguyên và MT, UBND xã xây dựng quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Phương Nhung-HGiang

Related Articles

Leave a Comment