Home Tin TứcKinh tế Thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

by HiephoaNet

Sáng 03/3/2016 Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị Hướng dẫn thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Dự hội nghị có Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, đại diện ủy ban bầu cử huyện, phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo cơ quan đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh…

Tại hội nghị các đại biểu được nghe thông báo của UBMTTQ tỉnh về số lượng người do cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hiệp Hòa ( Hiệp thương vòng 2 ) là 16 người…Trong đó đại biểu ở huyện: 04 người, ở xã 09 người, ở thôn 03 người; Trong đó yêu cầu cơ cấu kết hợp; Nữ 08 người, đại biểu ngoài Đảng 02 người, đại biểu trẻ tuổi 04 người…

Đại biểu dự…

Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, đại diện Ủy ban bầu cử huyện đã quán triệt và hướng dẫn các đơn vị, giải đáp các tình huống khi tổ chức giới thiệu người ứng cử và gửi hồ sơ mẫu biểu kê khai tới từng đơn vị có số lượng người tham gia, thời gian nộp bảng kê khai của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021…

Ảnh đầu trang: Chủ tịch UBMTTQ huyện bà Nguyễn Thị Hoa phát biểu

HGiang

Related Articles

Leave a Comment