Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tuyệt vời- “Tango…. Obama”

Tuyệt vời- “Tango…. Obama”

by HiephoaNet

Cũng vũ công như ai. Chuẩn từ cách cầm tay bạn nhảy đến cách giơ tay và dáng bước theo tiết tấu.

Related Articles

Leave a Comment