Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Giám sát tác phong, lề lối làm việc tại huyện Hiệp Hòa

Giám sát tác phong, lề lối làm việc tại huyện Hiệp Hòa

by HiephoaNet
(BGĐT) – Ngày 13-4, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 4 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Bắc Giang chủ trì buổi giám sát thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ” tại huyện Hiệp Hòa.
 
 
Đoàn giám sát làm việc tại Huyện ủy Hiệp Hòa.
 
Thực hiện Chỉ thị số 14, từ tháng 7-2014 đến nay, Huyện uỷ Hiệp Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo và quán triệt sâu sắc nội dung đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện. Cùng đó, Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; định kỳ tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân để có biện pháp chỉ đạo giải quyết; đẩy mạnh cải cách hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (cấp huyện, xã) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông… 
 
Theo đó, các cơ quan chuyên môn đã rà soát, đơn giản hoá hồ sơ; quy trình và rút ngắn thời hạn giải quyết đối với 50/254 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện, 19/144 TTHC cấp xã ở các lĩnh vực.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 14 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại như: Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong sinh hoạt; còn hiện tượng hạch sách gây phiền hà cho công dân; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số xã, thị trấn hoạt động chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức…
 
Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác cải cách cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc rà soát, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14, đoàn giám sát đề nghị Huyện uỷ Hiệp Hòa và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục rà soát, lựa chọn, đơn giản hóa TTHC liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm định kỳ tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông. 
 
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần quan tâm, quán triệt sâu sát hơn nữa tinh thần Chỉ thị 14 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để việc giải quyết các TTHC nhanh, gọn và kịp thời…
 
Cùng ngày, đoàn giám sát làm việc tại: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Nội vụ; xã Đức Thắng và Thanh Vân.
 
 Trần Miền

Related Articles

Leave a Comment