Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội TT HĐND huyện giám sát tại xã Hoà Sơn

TT HĐND huyện giám sát tại xã Hoà Sơn

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện chương trình giám sát số 31/ CTr- HĐND ngày 08/8/2012 Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2012. Sáng ngày 28/8/2012 Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hoà Sơn với nội dung: Kết quả thực hiện quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Việc giao và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Công tác quản lý đất đai theo Luật đất đai năm 2003, ( tính từ tháng 01 năm 2011 đến thời điểm giám sát); Những tồn đọng kế tiếp về quản lý đất đai từ những năm trước chưa được giải quyết xem xét trên địa bàn.Đoàn của huyện do đồng chí Chu Quang Hiển Thường vụ huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên; Ở xã có đồng chí Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và cán bộ chuyên môn liên quan. Sau khi nghe UBND xã báo cáo các nội dung trên, đoàn đã phát biểu đề nghị được làm rõ một số nội dung như công tác thu -chi, kết dư ngân sách; Công tác quản lý đất đai theo kế hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ dân cư, đất chuyên dùng, quỹ đất 5%, quản lý các mốc lộ giới v v….

Thay mặt UBND xã đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó bí thư đảng uỷ Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên  môn đã giải trình, tiếp thu tham gia đóng góp của đoàn; Cuối buổi làm việc đồng chí Chu Quang Hiển thay mặt đoàn kết luận ghi nhận những kết quả trong công  tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngân sách Nhà nước trên địa bàn, những cố gắng trong công tác quản lý đất đai, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm  trong thời gian tới đặc biệt là nhiệm vụ tăng thu cho ngân sách, quản lý tốt công tác chi, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao ngân sách năm 2012; Tuyên truyền thực hiện tốt Luật đất đai, quản lý nắm chắc các hồ sơ đất, thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và những năm tiêp theo…Đồng chí Hoàng Thế Ước Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu cảm ơn, hứa tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nội dung trên và các nhiệm vụ chính trị của điạ phương

Đồng chí Chu Quang Hiển chủ trì cuộc giám sát

HươngGiang

Bài liên quan

Gửi bình luận