Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Trường THCS Đức Thắng ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”

Trường THCS Đức Thắng ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”

by HiephoaNet

Sau hơn hai năm thực hiện chỉ thị 06- CT/BCT ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về việc triển khai thực hiện cuộc vận động ” Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THCS Đức Thắng đã làm tốt các nội dung sau :

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để CBGV, học sinh nhận thức đây là chủ trương lớn của Đảng vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh lịch sử hiên nay, vừa có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ là việc làm tự nhiên, thường xuyên và là lẽ sống của mỗi người. Để làm tốt công tác tuyên truyền nhà trường đã cho sưu tầm tranh ảnh, sách, báo, băng đĩa hình về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch. Qua hơn hai năm đã có nhiều bài viết, nhiều câu chuyện cảm động của Bác được GV-HS sưu tầm, trao đổi, hoc tập. Trong cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ do ngành GD tổ chức, bản đề cương của trường được xếp thứ nhât huyện.

Biến những vấn đề đạo đức của Bác thành việc làm cụ thể, giản dị thường ngày. Nhà trường đã xây dựng hệ thống các qui tắc ứng xử trên cơ sở hoc tập và làm theo tấm gương đaọ đức Bác Hồ, coi trọng hiệu quả công tác, tất cả vì học sinh thân yêu, giữ gìn sự đoàn kết trong Chi bộ và trong cơ quan, ý thức thực hành tiết kiệm, sự gương mẫu của thày cô giáo trước học sinh và phụ huynh. Trong thời gian thực hiện cuộc vân động, Bộ GD-ĐTđã ban hành qui định về chuẩn mực đao đức Nhà giáo và phát động phong traò: ”Mỗi thày cô giáo là tấm gương về đạo đức ,tự học ,sáng tạo”. Nhà trường đã gắn triển khai cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh”với cuộc vận động xây dựng chuẩn mực đao đức Nhà giaó. Xét cho cùng, những chuẩn mực đạo đức Nhà giáo theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo chính là cụ thể hóa về đạo đức và lối sống của Bác Hồ áp dụng trong ngành GD

Hơn hai năm qua, cùng với triển khai cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tôt các cuộc vận động của ngành, trường THCS Đức Thắng đã đat được nhiều thành tích quan trọng. Ngay trong năm đầu thực hiện cuộc vận động, năm học 2006-2007 nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang công nhận là đơn vị dẫn đầu bậc THCS trong toàn tỉnh. Những năm học tiếp theo thành tích của nhà trường tiếp tục giữ vững và phát triển. Năm học 2008-2009 nhà trường được Phòng GD-ĐT Hiệp Hòa đề nghị UBND tỉnh công nhận ”Tập thể lao động xuất săc” và tặng Bằng khen.

Ngô Văn Tụ, 26/6/2009.

Related Articles

Leave a Comment