Home Tin TứcKinh tế Tin vui cho 16 xã An toàn khu

Tin vui cho 16 xã An toàn khu

by HiephoaNet

Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Đây là tin vui cho 16 xã An toàn khu của huyện Hiệp Hòa.

Xem toàn văn QĐ tại đây>>

Bài liên quan: Chính sách đối với các xã An toàn khu

Ảnh đầu trang: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân lên trao Bằng công nhận16 xã của huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang là An toàn khu II

BBT

Related Articles

Leave a Comment