Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Đăng bởi BTV 3
Chiều ngày 24/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh.

Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT, với mục tiêu phấn đấu tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong suốt giai đoạn 2012-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời, nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương được tiến hành hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đã nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của bảo BHXH, BHYT.

Hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục được  hoàn thiện, theo hướng phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của đất nước. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện theo quy định của pháp luật. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng qua các năm. Số người tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra. Quyền lợi của người tham gia BHYT và nguồn kinh phí cho công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được ngày càng được bảo đảm.

Tính đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH là gần 16,2 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng hơn 5,6 triệu người so với năm 2012. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 15 triệu người, BHXH tự nguyện là hơn 1,1 triệu người, tăng gần10 lần so với năm 2012, đạt 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện, vượt 1,2% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW. Số người tham gia BHTN là hơn 13,3 triệu người, tăng trên 5 triệu người so với năm 2012, đạt 27% lực lượng lao động. Số người tham gia BHYT vượt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra. Tính đến hết năm 2020 đã có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số. Đối tượng tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, từ năm 2012-2020 tăng gần 29 triệu người, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012-2020 theo Nghị quyết 21-NQ/TW.

Chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện. Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng BHYT ngày càng nâng cao. Thủ tục hành chính được cải cách, giảm phiền hà và bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được chú trọng và tăng cường.

Chính sách BHXH đã thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, góp phần ổn định cuộc sống cho hàng triệu người lao động khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động; vị thế xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế dần nâng cao hệ thống an sinh xã hội; đã đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe người dân và cộng đồng; giảm bớt gánh nặng tài chính khi sử dụng các dịch vụ y tế và làm giảm nguy cơ đói nghèo đặc biệt đối với người nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ các tồn tại hạn chế, bất cập và đánh giá đầy đủ những yếu tố chủ quan, khách quan liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể để tiếp tục tăng cường có hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới của công tác BHYT theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, các đại biểu đều khẳng định Nghị quyết 21-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại những đóng góp rất to lớn trong phát triển của BHXH, BHYT với tỷ lệ ngày càng tăng và đảm bảo mức độ bao phủ toàn dân theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, khẳng định trong giai đoạn tới cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác phát triển BHXH, BHYT là rất quan trọng để đảm bảo công bằng xã hội, an sinh xã hội, các điều kiện chăm lo đời sống cho người dân, người lao động, công nhân và các đối tượng của xã hội…

Thông qua các ý kiến phân tích, đánh giá tại hội nghị, khẳng định cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2021 chính là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước góp phần đạt được mục tiêu an sinh xã hội một cách bền vững, đóng góp vào ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp trong Nhân dân và giữa các vùng miền trên địa bàn cả nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh nguồn Internet.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng các Bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và mang lại nhiều bài học quý báu, không chỉ riêng thực hiện Nghị quyết 21 mà còn cho sự nghiệp chăm sóc về sức khỏe, đời sống của Nhân dân thông qua BHXH, BHYT.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, các đóng góp của các đại biểu, đồng chí nhấn mạnh công tác quán triệt, phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách BHXH, BHYT phải được nghiên cứu tổ chức thực hiện một cách cụ thể, linh hoạt cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực thực tiễn của mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực, mỗi khu vực từ đó tạo đồng thuận nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT. Từ đó tạo lên sự tin cậy của người dân, thu hút người dân tham gia một cách tự giác và chủ động trong công tác BHXH, BHYT. Xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

Trong đó cấp ủy Đảng phải tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo làm tốt công tác phối hợp triển khai. Thực hiện tổng thể các giải pháp, hướng đến lồng ghép thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các chính sách thuộc về an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của Nhân dân, người lao động. Đó là một trong giải pháp quan trọng để thúc đẩy gia tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT. Quan tâm các địa phương ở những vùng khó khăn, miền núi, nông thôn, hải đảo còn nhiều khó khăn, các vùng còn biệt lập, có hạ tầng kinh tế – xã hội chậm phát triển.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục có các cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục huy động các nguồn lực của xã hội, các cơ sở y tế, các tổ chức xã hội tham gia vào hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như thực thi các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT… để người dân được thụ hưởng tốt hơn và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân Việt Nam.

Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, khởi kiện các đơn vị còn nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động. Quản lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế. Nhanh chóng ứng dụng đồng bộ, khai thác sử dụng hiệu quả ứng dụng cộng nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Thường xuyên định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện BHXH, BHYT; phát hiện biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt. Đồng thời phê phán, có các chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân hay vi phạm. Tận dụng cơ hội về hội nhập quốc tế để tiếp cận thông tin, huy động được sự hỗ trợ tài chính để hiện đại hóa hệ thống quản lý và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác BHXH, BHYT./.

Theo: Bacgiang.gov.vn

Bài liên quan