Home Tin TứcKinh tế Tiến tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

Tiến tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

by HiephoaNet

Sự ra đời của Hội Nông dân ( HND)Việt Nam: Năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng các phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân (Nông hội đỏ – tiền thân của Hội nông dân Việt Nam) được tập hợp, liên kết lại hình thành tổ chức Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội nông dân VN ngày nay).

Trong hai cuộc đấu tranh vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, giai cấp nông dân đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết đấu tranh chớp thời cơ cùng cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại chính quyền, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, thống nhất đất nước và cùng cả nước xây dựng chủ  nghĩa xã hội.

Sau gần 30 năm đổi mới (1986-nay), Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập hợp, tuyên truyền vận động nông dân, tổ chức nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là 3 phong trào lớn: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà nông dân là chủ thể đã giữ vững được sự ổn định, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, dịch vụ, góp phần bảo đảm kiềm chế lạm phát, chống suy thoái kinh tế, tăng cường an sinh xã hội… Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức kinh tế – xã hội, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực, gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, nhất là về vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường, dịch vụ đầu vào, xây dựng mô hình sản xuất; hăng hái tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động đạt hiệu quả, thiết thực, góp phần đưa diện mạo nhiều vùng nông thôn khang trang tiến bộ hơn. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Người nông dân có nhiều điều kiện, cơ hội để cải thiện đời sống và làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, tự nguyện góp công, góp của xây dựng NTM; có người vượt khó say mê tìm tòi và đã thành công trong sáng tạo ra những máy móc, công cụ phục vụ sản xuất…..Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương và hàng loạt chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo to lớn của nông dân. Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, nông dân đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với quá trình phát triển của cách mạng, Hội đã nhiều lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ của mỗi thời kỳ; từ Nông hội đỏ, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Nông dân phản đế, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội liên hiệp Nông dân tập thể và Hội Nông dân Việt Nam

Tại phiên họp ngày 17 tháng 01 năm 1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh trên các mặt, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, luôn phấn đấu để xứng đáng với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Hội có hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở; các xã, phường, thị trấn có nông dân đều có tổ chức hội, các thôn, ấp, bản, làng đều có chi, tổ hội với hơn 10 triệu hội viên. Tổ chức Hội Nông dân xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc Công – Nông – Trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những thành tích của Hội nông dân huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang

Huyện Hiệp Hòa – chiếc nôi cách mạng, hòa chung với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cả nước, Hội Nông dân huyện luôn nêu cao phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tập hợp lực lượng đông đảo nông dân góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 Đến nay HND huyện Hiệp Hòa đã trải qua 10 kỳ đại hội,  có 26 cơ sở Hội, 234 chi Hội với hơn 27 ngàn hội viên.

 Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia các phong trào thi đua mà HND cấp trên phát động, đặc biệt là 3 phong trào thi đua lớn mà HND Việt Nam phát động trên cả nước.

Nhiều năm liền HND huyện được HND tỉnh và Huyện ủy đánh giá cao, là một trong những đơn vị đứng hàng đầu trong toàn tỉnh.

 Năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ngoài ra HND huyện còn tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện và các ban ngành liên quan thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.

Đặc biệt:Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Kết luận số 23 về việc ban hành đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Qũy hỗ trợ nông dân huyện giai đoạn 2015 -2019. Đề án được ban hành đã giúp hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất góp phần nâng cao đời sống của hội viên.

Phối hợp với 2 ngân hàng (Ngân hàng nông nghiệp PTNT và ngân hàng CSXH), đứng ra tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn, với số dư nợ đến nay là hơn 200 tỷ ở cả 2 ngân hàng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hội viên.

 Cờ giải nhất hội thi cán bộ cơ sỏ Hội giỏi cấp tỉnh

Ngoài ra HND huyện còn được nhiều giấy khen , bằng khen của HND tỉnh, của Huyện ủy về các phong trào thi đua

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam nói chung và HND huyện Hiệp Hòa nói riêng sau 85 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội tiếp tục tổ chức tốt các phong trào nông dân để làm nên thắng lợi huy hoàng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam./.

Trao đổi với bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch HND huyện về những thành tích kết quả nói trên của HND huyện bà cho biết: “Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành cùng các cấp hội HND và Hội viên HND trên toàn huyện, luôn nhiệt tình chung tay vì sự phát triển của Hội…Tin rằng trong những năm tới Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; Thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của huyện của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam./.”

Phóng viên Hiephoa.net đang trao đổi cùng bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch HND huyện

Hoàng Phương- Hương Giang

Related Articles

Leave a Comment