Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Thường trực UBND Huyện Hiệp Hòa

Thường trực UBND Huyện Hiệp Hòa

by HiephoaNet

1. Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Kỳ

 • Điện thoại CQ: 0240 872 202
 • Điện thoại NR: 0240 872 695
 • Điện thoại DĐ: 0913 596 199
 • Email: kynv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

2. Phó Chủ tịch TT UBND huyện: Nguyễn Thị Hoa

 • Điện thoại CQ: 0240 3 506 262
 • Điện thoại NR: 0240 3873 676
 • Điện thoại DĐ: 0974 971 688
 • Email: hoant_hiephoa@bacgiang.gov.vn

3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Vũ Chí Kỳ

 • Điện thoại CQ: 0240 872 246
 • Điện thoại NR: 0240 873 089
 • Điện thoại DĐ: 0912 574 045
 • Email: kyvc_hiephoa@bacgiang.gov.vn

4. Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Chính

 • Điện thoại CQ: 0240 3 606 757
 • Điện thoại NR: 0240 3 873 514
 • Điện thoại DĐ: 0913 073 170
 • Email: sonpt_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Nguồn: bacgiang.gov.vn

Related Articles

Leave a Comment