Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thơ: Đình chùa làng Hương Câu

Thơ: Đình chùa làng Hương Câu

by HiephoaNet

Làng Hương Câu có một đình

Chùa Hiên, Chùa Cả làng mình có hai
Xóm trên, xóm dưới, trong, ngoài
Làng ta năm xóm có hai ngôi chùa
Vẳng nghe vọng tiếng Nam mô
Ngày rằm, mùng một chuông chùa ngân vang
Điểm trong tiếng mõ nhịp nhàng
Bức tranh phong cảnh xóm làng bình yên
Xóm Ma Dinh ở phía trên
Xóm Trại phía dưới, xóm Hiên giáp Bầu
Xóm Chùa, xóm Cả kề nhau
Tình làng, nghĩa xóm bền lâu bao đời
Trường tồn cùng với đất trời
Hương Câu đẹp tiếng, đẹp người quê ta
Giếng làng, bến nước cây đa
Một ngôi đình cổ, chùa là hai ngôi.
Dù đi khắp bốn phương trời.
Không quên tình đất, tình người Hương Câu.

Tác giả Trịnh Quang Việt

Related Articles

Leave a Comment