Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thiếu mãi bóng cha

Thiếu mãi bóng cha

by HiephoaNet

Từ nay thiếu mãi bóng cha…

Nén hương con thắp xót xa ngậm ngùi

Chữ sinh chữ tử ở đời

Luôn hồi lá rụng về nơi đất lành

Ngày thu cạn gió heo hanh

Chìm trong tiếng nấc..Dạ đành.. Cha đi

Huonggiang

Related Articles

Leave a Comment