Home Tin TứcKinh tế Thi tuyển Hiệu trưởng ở 2 trường THCS: Mai Đình và Hòa Sơn

Thi tuyển Hiệu trưởng ở 2 trường THCS: Mai Đình và Hòa Sơn

by HiephoaNet

Ngày 4/10, Hội đồng tuyển chọn hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa năm 2015 tổ chức hội nghị tuyển chọn hiệu trưởng trường THCS Mai Đình và THCS Hòa Sơn. Tham dự tuyển chọn hiệu trưởng trường THCS Mai Đình có 4 thí sinh tham gia đó là: Nguyễn Minh Bắc-Phó Hiệu trưởng trường THCS Châu Minh, Trần Xuân Huy-Phó Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Lương, Đinh Văn Thạch-Phó Hiệu trưởng trường THCS Mai Đình, Đoàn Văn Tuấn giáo viên trường THCS Lương Phong. Tham dự tuyển chọn hiệu trưởng trường THCS Hòa Sơn có 2 thí sinh tham gia đó là Đào Duy Hưng-Phó Hiệu trưởng trường THCS Đức Thắng, Trần Văn Tỉnh-Phó Hiệu trưởng trường THCS Xuân Cẩm. Thông qua hội nghị tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn Phó Hiệu trưởng trường THCS Châu Minh Nguyễn Minh Bắc để đề nghị Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm làm Hiệu trưởng THCS Mai Đình, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đức Thắng Đào Duy Hưng để đề nghị Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm làm Hiệu trường THCS Hòa Sơn.

Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng các ứng viên.

Đây là hình thức bổ nhiệm mới được UBND huyện Hiệp Hòa áp dụng thành công lựa chọn được người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức bổ nhiệm làm hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non  trong những năm gần đây.

Nguyễn Văn Thắng- Chánh Văn phòng UBND huyện.

 

Related Articles

Leave a Comment