Home Tin TứcKinh tế Thị trấn Thắng: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

Thị trấn Thắng: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

by HiephoaNet

Thực hiện kế hoạch số: 35-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa; Sáng 31/12,  Đảng ủy thị trấn Thắng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Dự chỉ đạo và trực tiếp báo cáo nghị quyết có Đ/c Chu Văn Giang Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn Thắng, lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các ban ngành đoàn thể và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Chu Văn Giang Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND thị trấn Thắng báo cáo quán triệt nghị quyết

Sau công tác tổ chức giới thiệu các đại biểu được nghe Đ/c Chu Văn Giang báo cáo 05 vấn đề lớn của Nghị quyết TW 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện” Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đại biểu dự

05 vấn đề cụ thể được học tập quán triệt là:

1-Vì sao ban chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng,  chỉnh đốn Đảng.

2- Mục đích yêu cầu, phạm vi quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết

3- Những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

4- Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị Quyết.

5- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Đại biểu dự học tập quán triệt nghị quyết

Trao đổi với Đ/c Nguyễn Xuân Hùng Bí thư chi bộ khu 5 Đ/c  cho biết “ Sau mỗi đợt học tập nghị quyết mỗi đảng viên được nâng cao hơn nhận thức về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những suy thoái về đạo đức lối sống sinh hoạt…Nâng cao chất lượng đảng viên và sức mạnh của tập thể chi bộ đảng…”.

Hương Giang

Related Articles

Leave a Comment