Home Tin TứcKinh tế Thị trấn Thắng tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng

Thị trấn Thắng tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng

by HiephoaNet

Sáng 28/11, Đảng bộ thị trấn Thắng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

.

Đảng viên dự hội nghị

Dự quán triệt chỉ đạo hội nghị có ông Chu Văn Giang, Huyện ủy viên BT, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân cùng đảng viên toàn Đảng bộ của 14 chi bộ đảng:

Ông Nguyễn Tiến Nam _ PBT Thường trực Đảng ủy thông qua: Nghị quyết số 18 – NQ/HU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 17/8/2016 của BTV Huyên ủy thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch số 25- KH/HU ngày 28/9/2016 của BTV Huyện ủy thực hiện Đề án số 01 -ĐA/TU ngày 14/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

+ Ông Vũ Ngọc Trượng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND thông qua: Nghị quyết số 39-NQ/HU ngày 22/02/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 46-NQ/HU ngày 04/3/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo điều hành, quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

+ Ông Chu Văn Giang – Huyện ủy viên, BT Đảng ủy, CT HĐND thông qua Kế hoạch số 19a-KH/HU ngày 27/7/2016 thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 24 – KH/HU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 24/10/2016  của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Chỉ thị số 05 –CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng viên dự hội nghị

Sau một buổi sáng quán triệt triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng viên toàn Đảng bộ đã nắm rõ kết quả thành tích cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Ông Phạm Xuân Lâm Phó ban tổ chức Đảng ủy- Người dẫn chương trình tổ chức hội nghị

Ảnh đầu trang: Huyện ủy viên, BT Đảng ủy Chủ tịch HĐND thị trấn Thắng Chu Văn Giang Quán triệt khai mạc hội nghị

HGiang

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment