Home Tin TứcKinh tế Thực hiện sự đánh giá hài lòng của người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện sự đánh giá hài lòng của người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính

by HiephoaNet

Năm 2016, UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ việc khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Năm 2017, huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, doanh nghiệp, nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Theo đó các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc lấy phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích đề ra, tránh hình thức. Trên cơ sở đó nghiên cứu, triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả các thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian thực hiện khảo sát, thăm dò ý kiến được triển khai từ ngày 10/2 đến 1/10/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện phát và thu về 3.000 phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến; UBND các xã, thị trấn phát và thu về 13.000 phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến.

Ảnh tư liệu đầu trang ( một góc thị trấn Thắng Hiệp Hòa)

Văn Trung

Related Articles

Leave a Comment