Trang chủ Tin TứcKinh tế Thường trực HĐND huyện: Giám sát công tác bầu cử tại xã Hương Lâm

Thường trực HĐND huyện: Giám sát công tác bầu cử tại xã Hương Lâm

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng 23/3, Đoàn giám sát của TT HĐND huyện tổ chức giám sát công tác thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại xã Hương Lâm; ông Nguyễn Hữu Chính Phó chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn giám sát; Chủ tịch UBMTTQ, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện tham gia cùng đoàn. Ở xã có Thường trực Đảng ủy, Ủy ban bầu cử xã. Sau khi nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo công tác triển khai, thực hiện các bước theo quy định của Luật bầu cử, các đại biểu đã thảo luận, đặt câu hỏi, xem xét kiểm tra một số văn bản đơn vị đã ban hành.

Bà Ngô Thị Bình TM ủy ban bầu cử xã báo cáo

Theo B/c được biết xã Hương Lâm được bầu 29 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Đến nay đã chốt danh sách hiệp thương lần 2 đại biểu ứng cử là 58 đại biểu dự bầu, cơ cấu, tỷ lệ đều cơ bản đảm bảo theo quy định, đơn vị đang triển khai nội dung lấy ý kiến và tín nhiệm của đại biểu tại đơn vị bầu cử.

Kết luận sau kiểm tra ông Nguyễn Hữu Chính ghi nhận công tác triển khai thực hiện của Ủy ban bầu cử xã đảm bảo tiến độ thời gian, cơ cấu, tỷ lệ theo hướng dẫn. Tuy nhiên công tác chỉ đạo cần sát sao, chặt chẽ hơn nữa trong hiệp thương khi giới thiệu người ứng cử, đảm bảo số lượng đại biểu được bầu của đơn vị. Các văn bản ban hành cần rà soát kỹ lưỡng về thẩm quyền ban hành, Xây dựng kế hoạch tiếp theo về công tác bầu cử phải cụ thể hơn, chi tiết hơn về nội dung thời gian thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng hưởng công tác bầu cử, đảm bảo chất lượng, số lượng đúng Luật định.

Chủ trì giám sát kết luận

Buổi chiều cùng ngày đoàn giám sát tại xã Đoan Bái

Ảnh đầu trang: Ông Nguyễn Hữu Chính chủ trì cuộc giám sát

Bạch Vân

Related Articles

Gửi bình luận