Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tập trung các giải pháp nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Tập trung các giải pháp nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Đăng bởi Nguyễn Chí Tuệ

 Ngày 23/9, Tổ kiểm tra số 4 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Hiệp Hòa.

Tổ tiến hành kiểm tra 3 nội dung gồm: Công tác CCHC; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc.

Sau khi kiểm tra thực tế ở bộ phận một cửa UBND huyện, UBND các xã: Đông Lỗ, Đoan Bái, Danh Thắng, thị trấn Thắng và làm việc tại UBND huyện, các thành viên trong tổ đánh giá cao sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện. Đội ngũ công chức bố trí làm việc trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã từng bước được kiện toàn, trách nhiệm cao với công việc. Các thủ tục niêm yết công khai; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đã tạo thuận tiện cho công dân đến giao dịch.

Tổ kiểm tra đã trao đổi với huyện nhằm làm rõ những khó khăn, tồn tại về: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa đồng bộ; một số thủ tục hành chính còn thao tác thủ công, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc; người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp; quá trình tiếp nhận hồ sơ  thuộc lĩnh vực tư pháp tại cấp xã khó quản lý, theo dõi do cùng lúc phải cập nhật nhiều phần mềm…

Tiếp thu ý kiến của tổ kiểm tra, đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra tổng thể để khắc phục những tồn tại. Tháng 10/2021, huyện sẽ đưa vào sử dụng trụ sở bộ phận một cửa huyện tại vị trí mới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác CCHC trên mọi lĩnh vực. Các xã cần đánh giá lại thực trạng công tác CCHC, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao vai trò cán bộ cơ sở, đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. Chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình của Trung ương và tỉnh, phấn đấu nâng hạng chỉ số CCHC. Kết quả kiểm tra và những kiến nghị, đề xuất của Tổ kiểm tra được Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn:  Bacgiang.gov.vn

Bài liên quan

Gửi bình luận