Trang chủ Tin TứcGiáo dục Tăng cường xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm ở Trường Mầm non Châu Minh

Tăng cường xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm ở Trường Mầm non Châu Minh

Đăng bởi Nắng Mùa Hạ

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em, năm học 2021- 2022, Trường Mầm non Châu Minh xác định nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy cao năng lực của mỗi trẻ ở mỗi nhóm, lớp. Nội dung chuyên đề này tống hợp được các yêu cầu về nội dung đổi mới GDMN hiện nay, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của mỗi trẻ trong trường mầm non.

Chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp được nhà trường quan tâm bồi dưỡng ngay từ đầu năm học

Ngay từ đầu năm học, Trường Mầm non Châu Minh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục cụ thể trong từng nhóm, lớp học đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm; đồng thời góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. Với yêu cầu này, ở mỗi nhóm, lớp với những đặc điểm, khả năng riêng sẽ phát huy tối đa năng lực, sáng tạo của mỗi trẻ khi tham gia các hoạt động.

Bên ngoài lớp học, các nội dung trang trí được đổi mới về hình thức để thu hút sự hấp dẫn cho trẻ

Với những yêu cầu cần đạt trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp, Trường Mầm non Châu Minh đã xây dựng bộ tiêu chí chung về trang trí; giá trị, mục đích sử dụng. Trên cơ sở đó, phát huy khả năng sáng tạo của cô trò mỗi lớp mà cần tạo cảnh quan của lớp mình sao cho hài hòa, khoa học mà đạt được ý nghĩa, sự cảm nhận của mỗi trẻ trong lớp học. Tuy nhiên, để phát huy tối đa năng lực của trẻ em trong hoạt động trang trí lớp học, yêu cầu về môi trường giáo dục trong nhóm, lớp phải đảm bảo tính động: Việc trang trí môi trường giáo dục trong nhóm, lớp là theo chủ đề giáo dục, do đó cần đảm bảo tính động, tính linh hoạt, tính đổi mới, tính sáng tạo theo các chủ đề. Trong lớp học không sử dụng hình thức vẽ tranh bằng sơn màu lên tường và đảm bảo được tiết kiệm trong quá trình hoạt động trang trí của nhóm, lớp.

Nơi vệ sinh của trẻ cũng được trang trí khá hấp dãn

Từ những yêu cầu đó, nội dung xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm của Trường Mầm non Châu Minh cũng tạo lối mở, linh hoạt theo các chủ để từ hành lang lớp học đến từng góc lớp. Tất cả các nội dung đảm bảo tốt tuyên truyền về các hoạt động chăm sóc, giáo dục của trường, của nhóm, lớp; các nội dung phối hợp với cha mẹ để chăm sóc, giáo dục trẻ; các thông tin cần thiết của nhà trường, của nhóm/lớp cần tuyên truyền đến phụ huynh…

Trang trí góc lớp giúp trẻ có điều kiện học tập. trải nghiệm được tốt hơn

Đến nay là đầu tháng 9/2021, năm học mới 2021- 2022 đã trải 5 tuần học, các nhóm, lớp đã tích cực tham gia thực hiện các hoạt động theo chuyên đề. Một phần trên nền tảng của thực trạng, các nhóm, lớp tiến hành cải tạo hoặc làm mới. Một số phòng học của nhóm, lớp mới được xây dựng phải trang trí mới hoàn toàn. Đây cũng là yêu cầu nhằm phát huy tối đa khả năng, năng lực và sự sáng tạo của cô trò nhà trường, qua đây tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các hoạt động để dần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm học.

Ngọ Hà

Bài liên quan

Gửi bình luận