Home Tin TứcKinh tế Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ

by HiephoaNet

Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần xác định công tác PCCC, CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày. Người đứng đầu các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo quy định. Đặc biệt chú trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016. Thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa ở địa phương, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, tập trung đông người và các khu dân cư, nhà liên kế, nhà mặt phố kết hợp kinh doanh…

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những trường hơp sai phạm nghiêm trọng hoặc những nội dung vi phạm đã được cơ quan Cảnh sát PCCC kiến nghị nhiều lần nhưng cơ sở không thực hiện.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, CNCH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhất là tại các khu dân cư, nhà liền kề, nhà mặt phố kết hợp kinh doanh để chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC như: Rà soát, trang bị phương tiện PCCC, CNCH, bố trí lối thoát nạn phù hợp với tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở; tự giả định tình huống và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH sâu rộng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành. Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp.

Từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phưong gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC, CNCH. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC tại địa phương. Quan tâm, bố trí quỹ đất, đầu tư kinh phí xây dựng Trụ sở và trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh minh họa đầu trang

Xem chi tiết văn bản tại đây!/sites/default/files/Anhbaiviet/02/2017/d-2045-2017-4-vp.pdf

BBT

Related Articles

Leave a Comment