Trang chủ Quảng cáo Cây ngô đông

Cây ngô đông

Đăng bởi HiephoaNet

Hôm nao mới xới đất lên vồng

Nay đã thập thò sắp trổ bông

Một vụ ngô đông đà mấy chốc

Chín mươi ngày lẻ đã nên công.

Năm ba bốn vụ quay vòng đất

Mấy tháng một mùa lấy trái hồng

Nông nghiệp thời nay năng suất lớn

Nông thôn đổi mới đẹp nhà nông.

Quang Tính

(CLB Thơ xã Thường Thắng)


Cây ngô ở chính mảnh ruộng hôm nào lúa lên bờ, thóc vào bao, ruộng lên luống trồng ngô ngày 21/9/2012, đến 3/11/2012 mới được 43 ngày..

Bài liên quan

Gửi bình luận