Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa triển khai các văn bản về Luật bảo vệ môi trường

Hiệp Hòa triển khai các văn bản về Luật bảo vệ môi trường

by HiephoaNet

Sáng ngày 14/5, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật BVMT.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn, lãnh đạo UBND, cán bộ môi trường các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Công Đại, Chi cụ trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang truyền đã giới thiệu những nội dung chính và những điểm mới của Luật BVMT năm 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT… Theo đó, Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật BVMT năm 2005, gồm có 20 Chương, 170 Điều quy định về hoạt động BVMT; chính sách, biện pháp và nguồn lực để BVMT; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong BVMT. So với Luật BVMT 2005, Luật BVMT 2014 đã quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm như vận chuyển chất độc, phóng xạ, chất thải nguy hại…; quy định cụ thể hơn về nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện quy hoạch BVMT; quy định thêm đối tượng, nội dung, trình tự lập kế hoạch BVMT và quy định cụ thể việc BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 

Cấu trúc và nhiều điều khoản của Luật BVMT 2005 đã được chỉnh sửa và bổ sung. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong BVMT. Luật có 8 nguyên tắc về BVMT (tăng 3 nguyên tắc so với luật cũ). Các nguyên tắc này đã có những thay đổi như: BVMT phải gắn kết với bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải. Luật quy định và bổ sung các hành vi bị cấm như: vận chuyển chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về BVMT; thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và thải các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào không khí; cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường. Luật có mục riêng về BVMT đất, nêu rõ các tổ chức, cá nhân được giao sử dụng đất phải có trách nhiệm BVMT đất; gây ô nhiễm môi trường đất phải có trách nhiệm cải tạo, phục hồi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, mục tiêu của Hiệp Hòa là phát triển bền vững, do đó UBND huyện có chủ trương quyết liệt thực hiện các biện pháp BVMT. Đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật UBND huyện đã ban hành, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản mới nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật về BVMT trên địa bàn huyện.

Mai Anh

 

Related Articles

Leave a Comment