Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nông dân xã Thường Thắng tập trung trừ sâu cho lúa mùa

Nông dân xã Thường Thắng tập trung trừ sâu cho lúa mùa

Đăng bởi HiephoaNet

Hiện nay lúa mùa sớm đang vào giai đoạn kết thúc đẻ nhánh, chuyển sang gian đoạn đứng cái, làm đòng. Qua kiểm tra, Ban Khuyến nông xã đã phát hiện, bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa thứ 6 nở ra từ ngày 10 đến 19/8/2011 với mật độ rất cao. Trung bình có từ 30 đến 40 con trên một mét vuông. Cục bộ có nơi lên đến 60 – 70 con/m2. Ban khuyến nông đã dự báo sâu non sẽ nở từ ngày 20 đến 26/8/2011, sẽ gây hại trên trà lúa mùa sớm và lúa mùa chính vụ đang đẻ nhánh rộ. Ngoài ra, trên lúa còn xuất hiện bệnh khô vằn, rầy nâu gây hại cục bộ. Cán bộ khuyến nông xã đã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho toàn dân một cách chủ động, tích cực.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã, Ban khuyến nông cùng các đoàn thể, nhất là Hội Nông Dân, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Ban quản lý các thôn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thăm đồng, tập trung phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa mùa sớm, lúa mùa chính vụ từ ngày 21 đến 24/8/2011 bằng các loại thuốc: Virtako 40WG, Regent 800WG, Silsau 4.7. Những nơi mật độ sâu cao phun 2 lần cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Với bệnh khô vằn, phun bằng thuốc Anvil, Carbenvil.

Qua kiểm tra của Ban Khuyến nông, đến 24/8/2011, 100% diện tích lúa mùa sớm và 80% diện tích lúa mùa chính vụ trong toàn xã đã được nhân dân phun thuốc trừ sâu đúng lịch và thuốc hướng dẫn. Ngày 25/8/2011, một số gia đình phát hiện lúa có mật độ sâu cao đã tiến hành phun thuốc làn 2.

Ban khuyến nông xã cùng với Ban quản lý các thôn đang tiếp tục kiểm tra, động viên nhân dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời sậu bệnh để chủ động phòng trừ, nhất là số diện tích chưa được phun thuốc, không để sâu bệnh phá hại làm ảnh hưởng đến năng suất lúa khi thu hoạch.

Dưới đây là hình ảnh phun thuốc trừ sâu lần 2 của một số gia đình chiều 25/8/2011 ở thôn Trong Làng.

Bài và ảnh Nguyễn Thế Tính

Bài liên quan