Home Tin TứcKinh tế Đại hội Đảng bộ xã Lương Phong nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Lương Phong nhiệm kỳ 2015-2020

by HiephoaNet

Trong 2 ngày 10, 11/6, Đảng bộ xã Lương Phong tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Vũ Chí Kỳ – Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng, tổ công tác tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; và 190 đại biểu chính thức đại diện cho 393 Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lương Phong đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 đã đề ra. Nền kinh tế có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, năng xuất, sản lượng cây trồng ngày càng tăng; Đời sống người dân ổn định và phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, nhiều công trình được đầu tư xây dựng mới… Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 7.000 tấn, vượt mục tiêu Đại hội; bình quân lương thực đầu người đạt 440kg/người/năm, thu nhập từ kinh tế vườn đồi hàng năm ước đạt từ 22-25 tỷ đồng, trong đó đặc biệt là mô hình cây bưởi diễn đã được công nhận thương hiệu, hàng năm cho thu nhập khoảng 18-20 tỷ đồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng ngày càng phát triển mạnh với nhiều mô hình gia trại, trang trại, HTX chăn nuôi quy mô lớn, góp phần nâng tổng doanh thu từ ngành chăn nuôi của xã đạt 62 tỷ đồng/năm. Công tác quản lý đất đai, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Công tác xây dựng, giao thông thủy lợi và xây dựng cơ bản được chú trọng thực hiện. Thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội đều được thực hiện chu đáo. Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường và đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,75%, giảm 1,5% so với đầu nhiệm kỳ…Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung phát huy nội lực tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ bản, đến nay xã đã đạt được 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, cao hơn mức bình quân chung toàn huyện. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Cấp ủy luôn chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh các phong trào xây dựng các chi Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 39 Đảng viên mới. Hiện toàn Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc, với 393 đảng viên. 5 năm liền, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Lương Phong tiếp tục tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi và phấn đấu vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Vũ Chí Kỳ – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị Đảng bộ xã Lương Phong tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới đó là: Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển chăn nuôi gắn với bảo đảm môi trường. Duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả cây bưởi diễn. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ và tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện NQTW4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… 

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Phong khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới và phát động các chương trình thi đua chào mừng Đại hội.

BCH Đảng bộ xã Lương Phong khóa XXVI

Vân Anh 

 

Related Articles

Leave a Comment