Home Tin TứcKinh tế Đại hội Đảng bộ xã Thường Thắng nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Thường Thắng nhiệm kỳ 2015-2020

by HiephoaNet

Chiều ngày 05/6, Đảng bộ xã Thường Thắng long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Mai Sơn- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đ/c Chu Quang Hiển- ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; đ/c Hoàng Đăng Mạnh- ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Nguyễn Xuân Thảo- ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách xã; các đ/c lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đ/c nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ và 150 đại biểu đại diện cho 275 đ/c đảng viên của Đảng bộ xã Thường Thắng.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, Đảng bộ và nhân dân xã Thường Thắng đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra. Nền kinh tế của xã có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế từng bước có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào nông nghiệp nên giá trị thu được từ trồng trọt hàng năm ước đạt 87 triệu đồng/ha/năm, tăng 23% so với đầu nhiệm kỳ, giá trị thu được từ chăn nuôi đạt khoảng 69 tỷ đồng/năm, vượt 6,6% so với mục tiêu Đại hội. Đầu nhiệm kỳ xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí, vượt 100% mục tiêu Đại hội đề ra. Thôn Tân Hiệp được công nhận thôn nông thôn mới năm 2014, các thôn trung bình đạt 9/16 tiêu chí. Tỷ trọng kinh tế ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ước tính chiếm 58% trong cơ cấu thu nhập, vượt 10,2% mục tiêu Đại hội. Hệ thống đường giao thông nông thôn và kênh mương cơ bản được cứng hóa. Tổng thu ngân sách tăng 188% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên xếp từ 15/26 xã thị trấn lên 6/26 xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ  đã phối hợp xây dựng 05 nhà tình nghĩa  cho các đối tượng người có công, người nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,8%, vượt mục tiêu Đại hội 5,2%, hộ cận nghèo còn 4,1% vượt mục tiêu Đại hội 2,9%. 100% số thôn xây dựng quy ước. Hàng năm duy trì từ 8-10 thôn văn hóa, tăng 20% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội cơ bản được giữ vững, đã thành lập 74 đội an ninh tự quản ở 13 thôn. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân  từ xã đến thôn ngày càng nâng cao về chất lượng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tăng 15% so với mục tiêu Đại hội, tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 45 đảng viên vượt 29% mục tiêu Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.

Sáng ngày 06/6, các đại biểu tiếp tục thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: chưa xây dựng được cánh đồng mẫu lớn, lãnh đạo công tác dồn điền đổi thửa còn yếu, chưa đạt kết qủa, công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên vẫn còn cao. Thực hiện nếp sống văn hóa mới chưa thật bền vững. Tình trạng khiếu kiện kéo dài ở một số thôn vẫn diễn ra. Các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra có chiều hướng phức tạp hơn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền vẫn còn có mặt hạn chế. Việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có lúc còn chưa nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND xã còn một số mặt tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chưa tập trung cao trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên một số mặt, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng. 

Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra các mục tiêu chủ yếu: đến hết nhiệm kỳ có 8/13 thôn trở lên đạt thôn nông thôn mới, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Dồn điển đổi thửa được khoảng 90ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 3.200 tấn/năm. Giá trị thu nhập từ trồng trọt đạt mức 110 triệu đồng/ha/năm, từ chăn nuôi đạt 80 triệu đồng/năm. Hoàn thành 100% chỉ tiêu về thu, chi ngân sách. Giảm tỷ lệ sinh lần 3 trở lên xuống dưới 11%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1%. Có  trên 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hàng năm có 90-95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 85% thôn đạt làng văn hóa, 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa. Giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia về y tế và giáo dục. Phấn đấu trường Tiểu học được công nhận chuẩn mức độ 2. Kết nạp 30-35 đảng viên. 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ ( trong đó 50% chi bộ đạt TSVM). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã luôn đạt đơn vị vững mạnh. Đảng bộ đạt TSVM.

Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đ/c và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đ/c.

Lê Lan- Nguyễn Quý

 

Related Articles

Leave a Comment