Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Đảng bộ xã Thường Thắng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2011 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh, huyện.

Đảng bộ xã Thường Thắng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2011 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh, huyện.

by HiephoaNet

Thực hiện sự chỉ dạo của Huyện Ủy Hiệp Hòa, sáng 11/3/2011, đảng bộ xã Thường Thắng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2011 và quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII. Toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã có mặt dự lễ và nghe quán triệt Nghị quyết. 4 đ/c được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 2 đ/c được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phần lễ trao Huy hiệu Đảng đã diễn ra trang nghiêm, long trọng, đầy ý nghĩa.

Tiếp đó, đ/c Nguyễn Thị Mạnh Hiền, huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã trực tiếp giới thiệu Nghị quyết với hội nghị. Theo sự chỉ đạo của trên về chương trình học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đ/c đã tập trung giới thiệu quán triệt 4 chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện từ 2011 đến 2015 và nhhững năm sau. Đ/c Trần Chi, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt kế hoạch thảo luận ở các chi bộ, thu hoạch của từng đảng viên và nhấn mạnh những nội dung chủ yếu trong chương trình phát triển kinh tế của đảng bộ xã từ 2011 đến 2015 đã được xác định trong Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XXI để đảng viên thảo luận.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ trao Huy hiệu Đảng và quán triệt Nghị quyết.


4 đ/c nhạn Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

2 đ/c nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Đ/c Nguyễn Văn Bẩy,83 tuổi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, phát biểu cảm tưởng.

Đ/c Nguyễn Thị Mạnh Hiền, HU viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU tuyền đạt Nghị quyết.

Đ/c Trần Chi, Bí thư Đảng ủy quán triệt nhiệm vụ học tập, thảo luận ở chi bộ, thu hoạch của đảng viên và lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Hội trường

Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment