Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hội đồng nhân dân xã Quang Minh hoàn thành tôt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ

Hội đồng nhân dân xã Quang Minh hoàn thành tôt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa, sáng 10/3/2011, HĐND xã Quang Minh đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2004 – 2011. Trong báo cáo tổng kết do đ/c Hoàng Văn Nhượng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã trình bày, qua những số liệu cụ thể đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quân sư, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường; hoạt động của HĐND, UBND trên các lĩnh vực, các mối quan hệ… đã kết luận: Cả nhiệm kỳ, từ tháng 4/2004 đến nay, HĐND xã Quang Minh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2005 đến 2010 đều được UBND huyện khen thưởng.

Những kết quả đáng lưu ý được nêu trong báo cáo là: Trong chỉ đạo sản xuất, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND, UBND đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mạnh dạn đưa một số tiến bộ khoa học vào sản xuất, do đó sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ. Hàng năm, ngoài việc khắc phục mọi khó khăn cấy trồng hết diện tích, năng suất và sản lượng đều vượt chỉ tiêu. Năm 2010 vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra gần 200 tấn lương thực. Bình quân lương thực đạt 455kg/người/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Chăn nuôi phát triển mạnh, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Từ 2004 đến 2010 đã chuyển đổi 10,45 ha đất sang nuôi trồng thủy sản, xây dựng được 14 mô hình trang trại có thu nhập ước đạt 80 triệu đồng/năm. Triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến 2015 và các năm sau; đã làm thủ tục quy hoạch và chuyển đổi mục đích sang đất công nghiệp trên 5ha; đã xây dựng được một điểm công nghiệp sản xuất gạch chịu lửa với kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, công suất 4,8 vạn viên/năm, thu hút gần 80 lao động địa phương với mức lương 1,8 triệu đồng bình quân tháng. Sản xuất gạch ngói thủ công cũng phát triển, có hộ hàng năm thu nhập trên 80 triệu đồng (nay đang ngừng sản xuất để bảo vệ môi trường theo chủ trương của trên). Hoàn thành cứng hóa đường liên xã dài 2.800 m với kinh phí 2,7 tỷ đồng, bê tông hóa 67.000m đường thôn xóm, đạt trên55% tổng chiều dài đường thôn xóm với kinh phí 7,6 tỷ đồng, tăng 200% so với năm 2004; Bê tông hóa 8.300m kênh mương, đạt 57% tổng chiều dài kênh mương nội đồng, tăng 150% so với năm 2004. Đã hoàn thành công trình nước sạch đưa vào sử dụng năm 2009, với kinh phí 6,7 tỷ đồng….

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có nhiều tiến bộ. 3/3 thôn đạt Làng Văn hóa cấp huyện, trong đó 1 thôn đạt Làng Văn hóa cấp tỉnh 5 năm liền.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ tổng kêt sáng 10/3/2011.


Đ/c Hoàng Văn Nhượng, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã đọc báo cáo trước HĐND


Khen thưởng các tập thể và đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Trụ sở UBND xã Quang Minh

Nguyễn Thế Tính

Bài liên quan