Home Quảng cáo Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài cuối)

Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài cuối)

by HiephoaNet

Thông tin về tác giả Ngô Xuân Tín

Ngô Xuân Tín sinh năm 1943 tại làng Vân Xuyên, Xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Học hết cấp III tại trường Ngô Sĩ Liên 1963.

1964 làm công nhân nhà máy Phân đạm Hà Bắc.

Nhập ngũ tháng 2/1965. Vào nam chiến đấu 1968.

Chuyển ngành về Xí nghiệp cơ khí số 2 Hà Bắc (thuộc Bộ Xây dựng)năm 1976

Nghỉ chế độ 1990. Hiện ở thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Điện thoại : 02403564339

Phần đố

Hai lần ngựa, một lần xe

Sáu lần kiệu rước, thuyền ghe ba lần

Phần nhiều phải dựa vào chân

Hỏi Kiều đi, đứng xa gần những đâu?

Giải đố

Truyện Kiều sách ấy dẫn rồi

Lần từng trang đọc đêm ngồi nghĩ suy

Đời Kiều bao chuyến ra đi

Là ngần ấy chuyền buồn vì thương đau

Bộ hành tảo mộ cùng nhau

Bước lần ngày hội vui sầu ngổn ngang

Tần ngần đứng lặng lệ tràn

Rút trâm vịnh nỗi dở dang kiếp người

Gót sen thoăn thoắt tới nơi

Trăng thanh cùng tỏ những lời thề hoa

Chia phôi đứng ngóng trời xa

Liễu dương cách trở sơn hà vì ai

Bán mình Kiều bước ra ngoài

Lệ hoa lã chã rợn người gió sương

Kiệu hoa đưa đến tú phường

Dấu giao tay áo liệu đường về sau

Gập ghềnh khấp khểnh xe châu

Vâng lời Kiều phải vào lầu Lâm Chuy

Đầu xanh nào tội tình gì

Ôi! Lầu xanh đó, sót vì tuổi xanh

Ở đời còn lắm gian manh

Sượng sùng ra gặp Sở Khanh phỉnh phờ

Cũng liều lẻn bước dẫu ngờ

Ngựa sau, ngựa trước trăng mờ sương đêm

Đường đời lắm nỗi đảo điên

Hầu quan cất gót theo liền sai nha

Đuốc hồng sao điểm kiệu hoa

Về làm vợ lẽ ở nhà Thúc Sinh

Kiều đành sống trọn với tình

Ngờ đâu lại gặp khuyển ưng bắt về

Vực ngay lên ngựa áp kề

Thuyền đi Vô Tích toan bề bẻ hoa

Ngập ngừng một bước bước ra

Rõ người ngồi đó chẳng là Thúc Sinh

Bắt hầu rượu, bắt ra trình

Trì hồ đứng trực vô tình mà đau

Trong gang tấc mà xa nhau

Người vui cười nụ người đau khóc thầm

Thành thân mới bước xuống thuyền

Kiệu hoa lại đón về miền Châu thai

Lầu xanh chốn ấy không sai

Chém cha cái kiếp thói đời quẩn quanh

Bỗng đâu gặp được Từ Công

Kiệu vàng đón rước rực hồng hoa quan

Hồ Tôn Hiến lập mưu gian

Thất cơ Từ đã chết oan não nùng

Kiệu hoa quan ép xuống thuyền

Sông Tiền đường đó dứt duyên Thổ hào

Duyên trời định, nghiệp trời trao

Thuyền quan áp thẳng vớt vào thuyền sư

Sen vàng dạo gót bước ra

Kiệu hoa đón rước cả nhà mừng vui

Mới hay sống ở trên đời

Tâm trong đức sáng đời đời hiển vinh.

18/12/2009

Ngô Xuân Tín

Related Articles

Leave a Comment