Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Tập huấn Luật HTX năm 2012

Hiệp Hòa: Tập huấn Luật HTX năm 2012

by HiephoaNet

Ngày 25/5, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn Luật HTX năm 2012 và trình tự các bước chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật mới.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Châm, phó chủ tịch liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo một số cơ quan liên quan cùng 80 học viên là cán bộ các hợp tác xã bao gồm: chủ nhiệm, ban kiểm soát, các phó chủ nhiệm, kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Sau khai giảng, các học viên được phổ biến nội dung Luật Hợp tác xã năm 2012, làm rõ sự khác biệt giữa Luật HTX năm 2003 và Luật HTX năm 2012; hướng dẫn công tác chuyển đổi HTX sang hoạt động theo Luật năm 2012, với 5 nội dung cơ bản: Hướng dẫn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, điều hành HTX; công tác tài chính, công nợ; xác định tư cách thành viên (trước đây gọi là xã viên) và cấp giấy chứng nhận vốn góp của thành viên HTX; xây dựng phương án hoạt động của HTX bảo đảm dịch vụ cho các thành viên của HTX theo đúng quy định tại Nghị địnhsố 193/2003/NĐ-CP; phương án phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ, còn lại phân phối theo mức đóng góp của các thành viên và trả lương cho cán bộ điều hành HTX theo kết qua và hiệu quả;hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX theo Luật 2012, nội dung và chương trình tổ chức đại hội thành viên HTX và đăng ký lại hoạt động theo luật 2012.

Được biết lớp bồi dưỡng, tập huấn Luật HTX năm 2012 và trình tự các bước chuyển HTX theo Luật mới được tổ chức trong 6 ngày, từ 25- 30/5/2015. Sau hội nghị này UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các HTX tập trung triển khai thực hiện.

Mai Anh

 

Related Articles

Leave a Comment