Trang chủ Quảng cáo Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài 3)

Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài 3)

Đăng bởi HiephoaNet

Bài 3: Phần đố

( của Đài TNVN)

 

Đời Kiều được mấy khi vui

Đau thương dai dẳng ngậm ngùi triền miên

Lại còn bằn bặt giấc tiên

Một hơi lặng ngắt mấy phen rụng rời

Hỏi nàng đã mấy lần cười

Mấy lần bất tỉnh, lệ rơi mấy lần?

 

Phần giải đố

 

Gớm thay cái nghiệp luân hồi

Xô Kiều nhi đến cuộc đời đớn đau

Mười lần Kiều nhỏ lệ sầu

Cười thì chỉ thấy nửa câu cả đời

Kiếp Kiều khổ lắm người ơi

Đau thương dai dẳng ngậm ngùi triền miên

Bốn lần bằn bặt giấc tiên

Đời mà như thế còn nên nỗi gì

Thương thay thân phận Kiều nhi

Buổi ngày khóc mộ đêm thì chiêm bao

Đoạn trường Đạm Tiên ứng vào

Khuynh thành lại đến khác nào trêu ngươi

Bên tình bên hiếu vẹn mười

Ngập ngừng một bước mấy lời châu sa

Nỗi mình càng tủi nỗi nhà

Mã Sinh vén tóc mặn mà bán mua

Một mình Kiều ngọn đèn khuya

Trao duyên đứt ruột lệ nhòa thắm khăn

Ôi Kim lang hỡi tình quân

Tiếng kêu chưa dứt thất thần ngã ra

Làm cho huyên náo cửa nhà

Một hơi lặng ngắt cả nhà đớn đau

Theo chân họ Mã về đâu

Thất thân Kiều đã toan liều quyên sinh

Nghĩ đi, nghĩ lại sự tình

Một mình một bóng, mình hay một mình

Bên ngoài muôn dăm tường đình

Lệ rơi thấm đá về thành Lâm Tri

Ôi Kiều nhi, hỡi Kiều nhi

Sẵn dao tay áo tức thì dở ra

Tự nàng nát ngọc liều hoa

Làm cho Tú Bà hồn vía thất kinh

Tú Bà chủ chứa lầu xanh

Thói đời đã vậy, Kiều đành vậy thôi

Khi tàn những cuộc mua vui

Cuộc say đầy tháng sụt sùi suốt đêm

Nhớ nhà muốn được sống yên

Bao nhiêu nỗi nhớ dồn lên lệ tràn

Lần lần thỏ bạc ác vàng

Kiều nhi phải đến với chàng Thúc Sinh

Những mong sống trọn với tình

Ngờ đâu lại mắc vào vành Hoạn gia

Hoạn Thư chước quỷ mưu ma

Sai bầy ưng khuyển gian tà thuốc mê

Vực Kiều lên ngựa áp về

Phận con hầu cực trăm bề cực chưa

Hai hàng nước mắt tuôn mưa

Đĩa dầu vơi, nước mắt thừa năm canh

Kéo cờ lũy mở cổng thành

Đại phu Từ Hải thanh danh cùng ngồi

Cùng nhau trông mặt cả cười

Tiếng cười sẻ nửa chia đôi dành dành

Vì Hồ Tôn Hiến gian manh

Năm năm sự nghiệp tan tành Từ Công

Uất thay giọt lệ khóc chồng

Khóc người tri kỷ thỏa lòng bấy nay

Đời Kiều thôi hết từ đây

Sông Tiền Đường đó hết ngày đau thương

Nào ngờ gặp được Giác Duyên

Vớt Kiều lên đến trên thuyền còn mê

Đạm Tiên đâu lại ứng về

Đoạn trường xóa sổ cơm mê tỉnh dần

Mới hay cái nghiệp hồi luân

Tái hồi tuy có tuổi xuân đâu còn

Ngày 4/5/2009

Ngô Xuân Tín.

Bài liên quan

Gửi bình luận