Home Quảng cáo Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài 2)

Tìm trong kho báu Truyện Kiều (bài 2)

by HiephoaNet

Bài 2 : Phần đố

(của Đài TNVN)

Biệt ly gan héo ruột dầu

Vầng trăng sẻ nửa mối sầu chia đôi

Đăm đăm mòn mắt phương trời

Mong ngày tính tháng gặp người ra đi

Mười lăm năm ấy Kiều nhi

Mấy lần tái ngộ, biệt ly mấy lần ?

Giải đố

(của tác giả)

Biệt ly ai có muốn đâu

Nhưng vì thế sự nguyện cầu được sao

Kiều nhi chìm nổi ba đào

Năm lần ly biệt xiết bao não nùng

Kiều nhi tình hiếu kiên trung

Ba lần tái ngộ thỏa lòng hậu sinh

Với Kim Trọng nặng nghĩa tình

Nhưng vì chữ Hiếu bán mình chuộc cha

Mối tình đầu lắm sót sa

Cực trăm nghìn nỗi lạy ba bốn lần

Đùng đùng gió dục mây vần

Sót thương cha mẹ một lần ra đi

Gặp chàng Thúc kẻ tình si

Những mong gặp được tương tri suốt đời

Vầng trăng lại sẻ làm đôi

Để vành trăng khuyết kiếp người sót sa

Lần nghe canh đã trống ba

Trộm chuông khánh bạc trăng tà về tây

Đời Kiều sao lắm đọa đầy

Gặp chàng Từ Hải ra tay cứu nàng

Nhưng vì nghĩa cả anh hùng

Nửa năm Từ lại động lòng ra đi

Tưởng rằng an phận vu quy

Vì Hồ Tôn Hiến biệt ly não nùng

Cả tin Kiều đã giết chồng

Khóc thương thảm thiết nỗi lòng sầu bi

Đau lòng tử biệt chia ly

Nàng vừa phục xuống Từ thì ngã ra

Trời cao thấu tỏ lòng ta

Ba lần tái ngộ nào mà được đâu

Tái hồi Thúc, Kiều con hầu

Tiếng đàn tiệc rượu quặn đau nỗi lòng

Tái hồi Kim Trọng sầu đong

Gọi là chút nghĩa thỏa lòng thủy chung

Tái hồi Từ Hải anh hùng

Đền ơn trả oán sạch không lầu lầu

Mới hơn hai trăm năm sau

Bao người đã nhớ lệ sầu Tố Như

Ngày 8/3/2009

Ngô Xuân Tín

Related Articles

Leave a Comment