Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Xã Thường Thắng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

Xã Thường Thắng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

by HiephoaNet

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Hiệp Hòa, chiều 18/2/2011, Đảng ủy và UBND xã Thường Thắng đã tổ chức hội nghị cán bộ để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Dự hội nghị có đông đủ các đ/c trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMT Tổ quốc, các Ban, ngành, đoàn thể của xã, Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn.

Đ/c Trần Chi, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị đã trực tiếp quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của BTV Huyện ủy Hiệp Hòa về lãnh đạo công tác bầu cử. Đ/c Nguyễn Văn Năm, phó Chủ tịch UBND xã đã quán triệt Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung các bước tiến hành từ ngày 18/2/2011 đến ngày 22/5/2011 là ngày toàn thể cử chi đi bầu cử; ngày công bố kết quả bầu cử.

Đảng ủy và UBND xã Thường Thắng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 9 đ/c và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gồm 11 đ/c.

Kết thúc hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, có ý nghĩa quan trọng; cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử ĐBHĐND; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, UBTƯMTTQ Việt Nam, Hội đồng bầu cử Trung ương và các văn bản của tỉnh, huyện, xã về tổ chức bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp. Động viên nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, đi bầu cử đông đủ, nhanh gọn, hoàn thành sớm, đúng quy định. Việc bỏ phiếu và kết thúc bỏ phiếu phải được tổ bầu cử thực hiện đúng thời gian quy định (bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc vào 19 giờ ngày 22/5/2011; Trường hợp khai mạc sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ 00, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 22 giờ cùng ngày).

Nguyễn Thế Tính

 

 

 


Related Articles

Leave a Comment