Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2010

Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2010

by HiephoaNet

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, hôm nay, ngày 07/12/2010, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho các thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Ban Tuyên giáo và đ/c Thân Văn Hải, Trưởng phòng lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã trưc tiếp truyền đạt các nội dung cho hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn đã nghiên cứu chuyên đề “Nắm bắt dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội” và chuyên đề “Tuyên truyền miệng”, những nội dung quan trọng và thiết thực cho các thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở, nhất là những thành viên mới tham gia làm công tác tuyên giáo.

Nắm bắt dư luận xã hội là một công tác quan trọng để đưa ra những quyết định đúng đắn mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân, cho xã hội. Khi đã đề ra nhữnh quyết định đúng đắn thì việc tuyên truyền để động viên các tầng lớp xã hội nhận thức được, thực hiện có kết quả những quyết định càng quan trọng. Có quyết định đúng đắn mà không truyền đạt được đến các tầng lớp xã hội để thực hiện thì quyết định sẽ không có ý nghĩa gì với đời sống xã hội.

Đại hội Đảng các cấp thời gian qua đã đề ra những Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2010 – 2015, cần được tuyên truyền sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Lớp tập huấn đã cung cấp kịp thời, thiết thực những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cho những cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở các Đảng ủy cơ sở để tuyên truyền cho việc thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh lớp tập huấn

Đ/c Vũ Trọng Hà, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề “nắm bắt dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội” tại lớp tập huấn.

Đ/c Thân Văn Hải, Trường phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng giới thiệu chuyên đề “Tuyên truyền miệng”.

Hội trường hội nghị tập huấn

Đ/c Nguyễn Thị Mạnh Hiền, Huyện ủy viên, phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn.

Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment