Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Thường Thắng giải thể chi bộ cơ quan xã

Thường Thắng giải thể chi bộ cơ quan xã

by HiephoaNet

Chi bộ cơ quan xã Thường thắng được thành lập tháng 3 năm 2008 theo sự chỉ đạo của cấp trên. Sau hơn 2 năm hoạt động, chi bộ đã phát huy tốt vai trò quản lý giáo dục đảng viên, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc nhận xét, đánh giá đảng viên, cán bộ hàng năm đúng thực chất hơn, có tác dụng động viên mọi người giữ gìn, phát huy năng lực va phẩm chất đạo đức tốt hơn.. Song cũng bộc lộ sự chưa phù hợp với tình hình đảng bộ nông thôn ở thời điểm hiện nay.

Đảng bộ xã Thường Thắng hiện tại có 251 đảng viên, trong đó, khối giáo dục, y tế có 53 đảng viên, khối nông nghiệp có 198 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ thôn và 1 chi bộ cơ quan xã. Trong 198 đảng viên khối nông nghiệp, số đảng viên tuổi từ 60 trở lên có 83 đ/c (chiếm 41,9%), tuổi từ 50 đến 59 có 37 đ/c(18,6%), tuổi từ 36 đến 49 có 47 đ/c (23,7%), tuổi dưới 35 có 31 đ/c(15,6%). Khi thành lập chi bộ cơ quan xã, gần như toàn bộ những đảng viên có năng lực được tín nhiệm bầu vào các vị trí chủ chốt của xã (11đ/c), đảng viên làm công tác chuyên môn, các đ/c đảng ủy viên ở các chi bộ thôn đều tập trung cả về chi bộ cơ quan xã. Như hiện nay, sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, chi bộ cơ quan xã có 19 đảng viên thì 13 đ/c là đảng ủy viên. 13chi bộ thôn không có đ/c đảng ủy viên nào. Mặc dù Đảng ủy có phân công các đ/c đảng ủy viên phụ trách chi bộ thôn, nhưng vì công việc, các đ/c ĐUV ít khi dự sinh hoạt với chi bộ được. Trừ khi có nhiệm vụ tập trung hoặc sơ kết 6 tháng, tổng kết năm. Những cuộc họp nhân dân ở thôn mình, các đ/c ĐUV cũng ít khi dự được. Do đó việc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân thiếu kịp thời, thiếu sâu sát, cụ thể. Chủ yếu là nắm qua báo cáo của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Tự nhiên, đảng ủy viên, cán bộ xã trở thành xa thực tế, không sát với tình hình thôn xóm. Mặt khác, khi số đảng viên có trình độ năng lực tập trung hết về chi bộ cơ quan xã, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ thôn cũng bị hạn chế, nhất là việc truyền đạt những nội dung Nghị quyết của Đảng ủy cũng như các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Hiện nay, khi giải thể chi bộ cơ quan xã, 19 đảng viên sẽ về sinh hoạt ở 11 chi bộ thôn, chỉ có 2 chi bộ thôn không có đảng viên là cán bộ xã. Trong đó 13 đ/c đảng ủy viên về sinh hoạt ở 11 chi bộ. Như thế, tự nhiên, 11/13 chi bộ thôn có đảng viên tham gia Đảng ủy. Hàng tháng các đ/c ĐUV trực tiếp sinh hoạt với chi bộ, chắc chắn sẽ nắm được, hiểu được tình hình chi bộ, tình hình nhân dân sâu hơn, cụ thể hơn.

Đối với việc quản lý cán bộ, đảng viên cơ quan xã có 2 bộ phận, Thường trực Đảng ủy trực tiếp quản lý khôi cán bộ đoàn thể, Thường trực HĐND,UBND quản lý khối cán bộ, công chức của UBND xã. Đồng thời duy trì tốt sinh hoạt Công đoàn xã sẽ góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng cơ quan và quản lý giáo dục cán bộ đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ.

Từ những phân tích trên, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện Ủy Hiệp Hòa, Đảng ủy xã Thường Thắng đã quyết định giải thể chi bộ cơ quan xã để tăng cường chất lượng đảng viên cho các chi bộ thôn từ tháng 11/2010.

Ảnh: Chi bộ cơ quan xã Thường Thắng sinh hoạt lần cuối cùng, thực hiện quyết định giải thể và chụp ảnh kỷ niệm truyền thống.

Bài và ảnh Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment