Home Tin TứcKinh tế Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung

by HiephoaNet
 

Văn phòng HĐND- UBND huyện vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt triển khai tập huấn, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung mới thay thế phần mềm một cửa đang sử dụng cho cán bộ các cơ quan có thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa; cán bộ bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn


Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến tính năng và hướng dẫn sử dụng phần mềm điện tử một cửa dùng chung, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Theo đó, hồ sơ tiếp nhận sẽ được cập nhật từ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN & TKQ) xã vào phần mềm, sau đó sẽ luân chuyển đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Tại đây, bộ phận (TN & TKQ) huyện sẽ kiểm soát hồ sơ và chuyển đến các phòng ban chuyên môn để giải quyết như phần mềm hiện đang sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm dùng chung mới này của tỉnh này sẽ giúp kết nối liên thông giải quyết thủ tục hành chính ba cấp: xã – huyện – tỉnh được dễ dàng và thuận lợi hơn. Đó là điều kiện cần thiết để xây dựng và hoàn thiện một cửa điện tử hiện đại. Khi đó, luân chuyển hồ sơ bằng điện tử giúp tôt chức, công dân và cán bộ bộ phận (TN & TKQ) đỡ phải đi lại nhiều lần khi giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau khi tập huấn, các xã và các cơ quan liên quan sẽ sử dụng phần mềm dung chung này.

 
Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment