Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tập huấn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016

Tập huấn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016

by HiephoaNet

Sáng ngày 15/9/, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hiệp Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016. Về dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Dương Hồng Cơ, Phó giám đốc thường trực sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh. Tham gia lớp tập huấn gồm: Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công chức văn hóa các xã, thị trấn; trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn toàn huyện;

Lớp tập huấn hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “cơ quan, đơn vị văn hóa”; các Thông tư của Bộ văn hóa thể thao và du lịch và công văn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hướng dẫn quy định mức đạt một số tiêu chí của tỉnh về công nhận các danh hiệu văn hóa, quy định về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Biện pháp triển khai thực hiện các tiêu chí của phong trào tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đời sống xã hội. Nâng cao công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện của các ngành, các cấp; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào ở các cấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ những hủ tục, tập quán lỗi thời, lạc hậu; hình thành những tập quán văn hóa văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Hải Yến- Phòng VH&TT

Related Articles

Leave a Comment