Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng nông thôn mới ở Mai Phong

Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng nông thôn mới ở Mai Phong

by HiephoaNet

Sáng 23/4 Ban chi uỷ chi bộ thôn Mai Phong, xã Mai Trung tổ chức sinh hoạt chi bộ: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới ( NTM).Về dự và chỉ đạo ở huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thảo Uỷ viên BTV Huyện uỷ phụ trách cụm xã; Đồng chí Nguyễn Văn Ninh Huyện uỷ viên Bí thư Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí T/M TT Đảng uỷ, HĐND,UBND, Uỷ ban MTTQ, Ban chi uỷ Trưởng, phó các thôn trên địa bàn xã, các đảng viên của chi bộ thôn Mai Phong, xã Mai Trung.

Sau các thủ tục trình tự theo quy định của buổi sinh hoạt chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thảo Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị nhấn mạnh trọng tâm nội dung chính của kỳ sinh hoạt chuyên đề: Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới thôn Mai Phong; Thông báo trước hội nghị Chỉ thị: 07-CT/HU ngày 05/12/2013 của BTV Huyện uỷ về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới huyện Hiệp Hoà giai đoạn năm 2013-2015 và những năm tiếp theo; Thông báo các văn bản của HĐND, UBND huyện, bộ tiêu chí xây dựng NTM, về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM, cánh đồng mẫu…

Được biết thôn Mai Phong có trên 400 hộ dân, đã phấn đấu hoàn thành 07/16 tiêu chí xây dưng NTM và năm 2014 Nghị quyết sẽ phấn đấu hoàn thành tiếp 02 tiêu chí: Tiêu chí 02 về giao thông và tiêu chí 06 cơ sở vật chất văn hoá.

Đồng chí Nguyễn Văn Tụ Phó chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM, cánh đồng mẫu của xã; đồng chí Ngô Quốc Việt cán bộ địa chính xã thuyết trình quy hoạch xây dựng NTM thôn Mai Phong tiếp đó Trưởng thôn ông Ngô Văn Độ báo cáo Kế hoạch, biện pháp huy động xây dựng NTM của thôn Mai Phong từ nay đến hết năm 2015. Tại hội nghị đã có 09 ý kiến tham gia sôi nổi của cán bộ đảng viên chi bộ, đáng chú ý là ý kiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi;  Chi bộ cơ bản  đều đồng tình nhất trí cao trước chủ chương đúng đắn của huyện, của xã. Xây dựng nông thôn mới ai hưởng ? “ Người dân hưởng” trong qua trình thực hiện xây dựng nông thôn mới có những khó khăn cùng chụm lại, dân chủ bàn bạc, đoàn kết thống nhất huy động tinh thần vật chất cả cộng đồng “Nông thôn mới sẽ thành công”.

Về dự chỉ đạo hội nghị điểm: Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo phát biểu ghi nhận đánh giá cao những cố gắng tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã Mai Trung, cụ thể hoá Nghị quyết cấp trên của Chi bộ Thôn Mai Phong về xây dựng NTM; động viên thành tích kết quả của cán bộ đảng viên  nhân dân thôn Mai Phong và quán triệt thực hiện tốt những quy định về nguyên tắc sinh hoạt đảng thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt công tác dân chủ, bàn bạc công khai, thảo luận và quyết đáp. Vai trò lãnh đạo của Ban chi uỷ, Bí thư chi bộ trong sinh hoạt đảng…

Bí thư chi bộ Ngô Văn Thảo chủ trì hội nghị

Cán bộ Địa chính xã thuyết trình quy hoạch XDNTM

Đảng viên cao tuổi cụ Ngô Văn Bảo phát biểu

Đảng viên dự họp

Một số đoạn đường thôn tiếp tục được nâng cấp

Trưởng ban Dân vận Nguyễn Xuân Thảo phát biểu

Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Văn Ninh phát biểu

HGiang

Related Articles

Leave a Comment