Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Cần có biện pháp đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống

Cần có biện pháp đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống

by HiephoaNet

 

Huyện Hiệp Hòa có một số nghề truyền thống có từ lâu đời, đó là: nghề trồng dâu nuôi tằm ở Hợp Thịnh, Mai Đình, Hòa Sơn, nghề mây tre đan ở Xuân Cẩm, Mai Trung, Thường Thắng.  sự phát triển của làng nghề đã góp phần tích cự, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, làm thay đổi bộ mặt của thôn làng. Thực tế cho thấy ở những thôn có nghề phụ thì tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên, hộ nghèo đói giảm mạnh. Đời sống của các hộ gia đình được cải thiện rõ rệt.

Thế nhưng trong thời kỳ kinh tế thị trường, thì nhiều yếu tố tác động làm cho một số nghề truyền thống của hiệp hòa bị mai một và kém phát triển. Nghề ươm tơ và trồng dâu nuôi tằm ở thôn Mai Thượng xã Mai Đình là một ví dụ điển hình. Những năm 2000- 2005 cả thôn có tới 80% số hộ làm nghề phụ. Từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể tham gia các công việc như: hái dâu, chăn tằm, quay sợi, tận dụng được lao động lúc nông nhàn. Đến nay số hộ trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ ở Mai Thương đã giảm rõ rệt, cả thôn chỉ còn 6 hộ làm nghề quay tơ, chiếm 1,62%, 120 hộ trồng dâu nuôi tằm giảm gần 18% so với năm 2005.

Hiện nay, sự phát triển của làng nghề trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu mặt bằng sản xuất, thiếu vốn, trình độ chuyên môn, tay nghề của lao động chưa cao và thu nhập của các hộ làm nghề còn thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được rộng khắp, còn nhiều bấp bênh và mang tính thời vụ.

Để các nghề truyền thống trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và có bước phát triển trong những năm tới, các ngành chức năng và các địa

phương trong huyện cần tổ chức nhiều lớp dạy nghề nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng khu, cụm làng nghề sản xuất tập trung nhằm thu hút vốn đầu tư và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặt khác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đầu ra  cho sản phẩm, phấn đấu sản xuất các mặt hành xuất khẩu ra nước ngoài. Bởi có như vậy thì mới thúc đẩy được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Mai Anh

Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment