Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa: Liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Hiệp Hòa: Liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

by HiephoaNet
UBND huyện Hiệp Hòa vừa triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.
 
Theo đó các cơ quan như Phòng tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng lao động TBXH huyện, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội, Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai các nội dung như tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Quyết định số 1299 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án và các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các đối tượng liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn; Áp dụng thời gian thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi từ tháng 1 năm 2015; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1299 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên tịch trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment