Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Hiệp Hòa

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Hiệp Hòa

by HiephoaNet

Nhằm tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn theo chương trình kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, của UBND tỉnh, của UBND huyện.

 Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành  Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14/7//2014: Quyết định về việc công nhân báo cáo viên pháp luật huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang ; dưới đây là toàn văn Quyết định này:

BBT

Related Articles

Leave a Comment