Trang chủ Bất động sản Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh

Đăng bởi BTV 3

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh

Xem chi tiết Xem tiếp

Bài liên quan