Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Quy ước Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội

Quy ước Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội

Đăng bởi HiephoaNet

QUI ƯỚC HỘI ĐỒNG HƯƠNG HIỆP HÒA TẠI HÀ NỘI 

Điều 1. Tên Hội: Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội.

Hội đồng hương Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) tại Hà Nội là tổ chức của những người quê ở huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang hiện đang cư trú, sinh sống và làm việc,học tập tại thành phố Hà Nội tự nguyện gia nhập và thực hiện Qui ước của Hội.

Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội được thành lập từ năm 1992

Điều 2. Mục đích của Hôi: Tạo điều kiện liên lạc, tiếp xúc, giao lưu tình cảm, trao đổi thông tin giữa các Hội viên nhằm động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, hợp tác làm ăn kinh tế có hiệu quả, thăm hỏi, động viên gia đình khi có chuyện vui buồn với tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng gia đình Hội viên ổn định, văn hóa, hạnh phúc. Đồng thời thiết lập và duy trì mối quan hệ gắn bó, tình cảm của Hội với quê hương huyện Hiệp Hòa.

Điều 3. Hội viên: Là những người sinh trưởng tại Hiệp Hòa và các dâu dể, các thế hệ con cháu là thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên đi công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại thành phố Hà Nội tự nguyện gia nhập Hội, đóng quĩ và tham gia các sinh hoạt do Hội tổ chức.

Các Hội viên phải giữ mối liên hệ thường xuyên với BCH. Khi gia đình có việc hiếu, hỷ hoặc có sự cố khó khăn, hoạn nạn… phải báo cho BCH để ứng xử kịp thời theo Qui ước của Hội.

Điều 4. Ban chấp hành: Hội nghị toàn thể của Hội bầu ra một Ban chấp hành (BCH) để điều hành quản lý, mọi hoạt động của Hội.

Nhiệm kỳ của Hội là 5 năm, số lượng thành viên thường trực từ 9 – 15 người, Ban chấp hành bầu trong số các thành viên:

– Chủ tịch Hội, phụ trách chung và chỉ đạo công tác của Hội.

– Có từ năm đến bảy các Phó Chủ tịch Hội để giúp Chủ tịch hội phụ trách một số lĩnh vực hoạt động của Hội và các uỷ viên kiêm ban thư ký của .

– Khi chưa đến nhiệm kỳ, BCH có thể chỉ định bổ sung ủy viên, củng cố hoàn thiện BCH hội.

Ban chấp hành định kỳ họp 6 tháng một lần, khi cần có thể triệu tập họp bất thường để giải quyết công việc của Hội một cách kịp thời.

Điều 5. Tổ chức Chi hội: Để duy trì hoạt động một cách thường xuyên, có hiệu quả, Hội khuyến khích thành lập Hội đồng hương xã, thị trấn (thuộc huyện Hiệp Hòa tại Hà Nội) và trở thành Chi hội của Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội. Một số Trưởng ban liên lạc (hoặc chủ tịch) đồng hương xã, thị trấn sẽ là ủy viên BCH của Hội đồng hương huyện.

– Các chi hội đồng hương xã, thị trấn giữ mối liên hệ thường xuyên với BCH đồng hương huyện để kịp thời triển khai các hoạt động chung của Hội. Hội đồng hương huyện khuyến khích các Chi hội đồng hương xã, thị trấn trong việc chủ động các hình thức hoạt động riêng nhằm tăng cường tình cảm gắn bó giữa các Hội viên trong Chi hội và toàn Hội, thống nhất với Qui ước chung của Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội.

Điều 6. Hội nghị toàn thể: Hội nghị toàn thể của Hội tổ chức mỗi năm một lần vào giữa mùa Xuân hàng năm. Khi cần thiết, theo yêu cầu của Hội viên có thể triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai trong năm vào dịp thuận tiện. Khi họp mặt toàn Hội có mời đại biểu của huyện về tham dự.

Hội nghị toàn thể của Hội bao gốm các nội dung;

– Hội hữu gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, trao đổi với nhau những vấn đề cùng quan tâm, cung cấp thông tin cho nhau về gia dình, công tác và cuộc sống để động viên, chia sẻ tình cảm với nhau.

– BCH báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm qua, phương hướng, chương trình hoạt động năm tới, tình hình thu, chi và sử dụng quĩ Hội. Kiểm điểm công tác của BCH.

– Các Hội viên tham gia ý kiến về hoạt động của Hội nhằm thống nhất nội dung, hình thức hoạt động năm tới theo mục đích, yêu cầu của Hội đặt ra, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

– Nghe đại biểu địa phương thông báo tình hình ở quê hương, những thành quả đạt được và phương hướng phấn đấu của huyện trong năm tới, những ý kiến của huyện  đề xuất với Hội.

– Bầu ban chấp hành mới khi hết nhiệm kỳ.

Điều 7. Quan hệ với địa phương: Hội xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phương thông qua BCH để nắm bắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống ở quê hương, chia sẻ với địa phương từ những sự kiện mừng vui cũng như khi có những trường hợp khó khăn, thiên tai, rủi ro hoạn nạn.

Cung cấp thông tin về hoạt động của Hội cho huyện. Khi có điều kiện thì phối hợp tổ chức giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng quê hương giầu mạnh, xứng đáng truyền thống đất Cụ Đề, an toàn khu II.

Điều 8. Quĩ Hội: Xây dựng Quĩ hội để hoạt động do Hội viên đóng góp theo mức qui định hàng năm, trong dịp họp mặt đầu Xuân. Đối với những Hội viên hoàn cảnh khó khăn thì có thể đóng góp dưới mức qui định. Những Hội viên đóng góp gấp 5 lần mức qui định trở lên sẽ được ghi tên và thống báo trong Hội nghị toàn thể của Hội.

Quĩ hội được sử dụng cho các hoạt động sau:

– Tổ chức Hội nghị toàn thể gặp mặt đầu năm.

– Thăm hỏi Hội viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ, hoạn nạn rủi ro hoặc có bệnh hiểm nghèo phải vào nằm viện.Đối tượng được mừng là Hội viên vào tuổi thọ 70, 80, 80, 90, 95 và từ 100 tuổi năm nào cũng được mừng; Hội viên làm lễ thành hôn, Hội viên gập hoạn nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo nằm viện. Đối tượng phúng viếng là Hội viên, tứ thân phụ mẫu và các con của Hội viên.

– Tiêu chuẩn phúng viếng một đám hiếu là một vòng hoa hoặc một bức trướng kèm theo hương nhang ( từ ba đến năm trăm ngàn đồng), Tiêu chuẩn một dám hỷ (cưới hỏi, mừng thọ) tương đương như mức trên.

Trường hợp đặc biệt thì BCH hội ý thống nhất mức hỗ trợ, động viên hội viên và gia đình.

– Hàng năm trích một phần Quĩ hội làm công tác khuyến học với huyện, động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt đối với các cháu là con Hội viên thi vào các Trường Đại học công lập hoặc có thành tích đạt giải trong các cuộc thi do ngành Giáo dục – Đào tạo tổ chức ở cấp quốc gia. 

Mức tài trợ khuyến học hàng năm và những trường hợp đặc biệt do BCH thống nhất quyết định và báo cáo trong Hội nghị toàn thể của Hội hàng năm.

– In ấn tài liệu, phương tiện, sổ sách, thông tin phục vụ cho hoạt động của Hội.

Điều 9. Điều khoản thực hiện: Qui ước trên căn cứ Nghị quyết Hội nghị toàn thể lần thứ nhất ngày 8/3/1992, ý kiến bổ sung, điều chỉnh của Hội viên trong các Hội nghị toàn thể những năm tiếp theo và Nghị quyết Hội nghị năm 2012 . Đề nghị các Hội viên tiếp tục nghiên cứu, tích cực đóng góp để bản Qui ước ngày một hoàn thiện hơn, đồng thời có trách nhiệm thực hiện tốt các điều đã ghi trong Qui ước, góp phần xây dựng Hội đồng hương Hiệp Hòa tại Hà Nội ngày càng vững mạnh./.

 

 Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2012

HỘI ĐỒNG HƯƠNG HIỆP HÒA TẠI HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

 

Bùi Văn Bát

Bài liên quan

Gửi bình luận