Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Quy trình Thủ tục về đầu tư Kinh doanh

Quy trình Thủ tục về đầu tư Kinh doanh

by HiephoaNet

Quy trình Thủ tục về đầu tư Kinh doanh

VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh

Các mẫu đơn:

VỀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Trình tự thủ tục đối với đối với các dự án đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Các mẫu đơn:

Các mẫu đơn khác:

Đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006)

Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)

Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006)

Bản đăng ký dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp giấy chứng nhận đầu tư)

Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006)

Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)

Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/ hoặc chi nhánh)

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)

13.  Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

VỀ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP PHÉP ĐẦU TƯ

Lĩnh vực đầu tư và thẩm định dự án

CÁC THỦ TỤC MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

 

Related Articles

Leave a Comment