12trip.vn

Hiệp Hòa hơn 94% số dân tham gia Bảo hiểm y tế

Người Hiệp Hòa

Tính từ ngày 1-11 đến 5-12, toàn huyện có 18.200 người mua bảo hiểm y tế (BHYT), nâng tổng số người tham gia đến thời điểm này lên 218.532, bằng 94,7% số dân toàn huyện.

Đại diện lãnh đạo huyện Hiệp Hòa khen thưởng cán bộ và nhân dân xã Đồng Tân tích cực tham gia mua BHYT

Địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT cao, đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT là Xuân Cẩm. Một số xã đã hoàn thành kế hoạch tỷ lệ bao phủ BHYT trên 99% như Thái Sơn, Thường Thắng và Thị trấn Thắng. Một số xã đã hoàn thành kế hoạch vượt tỷ lệ trên 97% như Đồng Tân, Đức Thắng, Quang Minh, Đại Thành, Mai Trung, Hương Lâm.

Có được kết quả trên do thời gian qua, huyện Hiệp Hòa làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về BHYT; huy động mọi nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này. Cùng đó, tăng cường kiểm tra và khen thưởng kịp thời những địa phương thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người dân tham gia BHYT. Đặc biệt, các thành viên BCĐ huyện phụ trách, theo dõi các xã, thị trấn đã tích cực tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT cụ thể cho từng thôn, khu phố, tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ, vận động tham gia BHYT.

Hiệp Hòa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Thời gian tới, BCĐ vận động người dân tham gia BHYT năm 2018 của huyện chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT; thực hiện các thủ tục nộp tiền BHYT về Ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia BHYT.

Hải Sơn từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn