Đường La Đoan Trực

Người Hiệp Hòa

Tuyến đường dài 1750 mét, kết nối quốc lộ 37 với đường tỉnh 295 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 18, kỳ họp thứ 5 đặt tên La Đoan Trực, để ghi nhớ một đại quan người Hiệp Hòa thời Hậu Lê. Điểm đầu gần Cầu Chớp, thuộc địa giới hành chính xã Lương Phong. Điểm cuối là Cống Ba Mô, thuộc địa giới hành chính thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng- Nơi có Lăng Dinh Hương lưu giữ thi hài Quận công La Quý Hầu, tên húy là La Đoan Trực. 

Đường Ngô Văn Thấu>>

Đường La Đoan Trực, điểm giao với quốc lộ 37.

Đường La Đoan Trực, đoạn chạy qua thôn Dinh Hương.

La Đoan Trực là ai? Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: 

Cụ La Đoan Trực sinh năm 1688 tại làng Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Năm 1730 triều Lê Duy Phường, ông được cử làm dịch quân thị hầu, thị đội, rồi làm thái giám. Dưới triều Lê Ý Tông, ông được cử hai lần đi sứ phương Bắc vào năm 1735 và 1739.

Sang năm 1740 triều Lê Hiển Tông, ông cầm quân đi dẹp loạn ở các vùng thuộc đạo Kinh BắcSơn NamHải Dương.

Ông mất mùng 9 tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1749), thọ 61 tuổi. Năm 1754 vua phong ông là Phúc thần trung cẩn đại vương. Lăng Dinh Hương được chính Quận công xây dựng khi ông còn sống, và  được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia từ 1965

Ngô Văn Tụ