02
Thứ 5, 04

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Hiệp Hòa

Người Hiệp Hòa

Nhằm cùng chung tay phòng chống đại dịch Covid-19; Ban biên tập Hiephoanet.vn  đăng toàn văn: Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Hiệp Hòa:

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Ảnh minh họa đầu trang Covid-19

BBT