thợ xây dựng

Những hình ảnh ấn tượng về hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh trường TH thị trấn Thắng

Công nghệ

Xứng đáng với đơn vị có chất lượng cao về giáo dục học sinh của huyện Hiệp Hòa, trường TH thị trấn Thắng luôn vươn mình trong mọi hoạt động. Ngoài chất lượng văn hóa, các phong trào thi đua, hoạt động ngoài giờ lên lớp luôn được nhà trường quan tâm sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động giờ ra chơi của học sinh nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, giày, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và bể bơi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, đám đông, giày, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

BBT