thợ xây dựng

Bắc Lý tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2017

Giới thiệu Hiệp Hòa

Sáng nay, ngày 26/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Lý long trọng tổ chức Hội nghị tổng năm năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Nam - Phó CT UBMT Tổ quốc huyện Hiệp Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Bắc Lý và Trưởng ban Mặt trận các thôn trong toàn xã.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng các chương trình thi đua, kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vè tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa ” trong nội bộ được; cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”;  kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc… ngay từ đầu năm và được triển khai đồng bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ xã tới các thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thường xuyên phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai và đôn đốc kịp thời tới Ban Mặt trận thôn những nhiệm vụ mới có hiệu quả. Các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “ Tết vì người nghèo”, các phong trào thi đua được nhân dân trong xã ủng hộ nhiệt tình. Kết quả đã xây dựng được 03 mô hình sản xuất có hiệu quả, cụ thể: Cánh đồng mẫu trồng lúa thôn Lý viên, khoai Đức thôn Vụ bản, lúa giống thôn Tân Hưng. Chỉ đạo tốt các đoàn thể tham gia trồng hoa, trồng cây, thu gom rác thải, dọn kênh mương góp phần bảo vệ môi trường sạch đẹp. Nhân dịp Tết Đinh Dậu, toàn xã vận động được 46 triệu đồng để trao quà cho gia đình hoặc các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 thu được 46,5 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ xóa nhà tạm cho 03 gia đình với 51 triệu đồng; hỗ trợ bò giống cho 03 hộ nghèo là 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc thôn được ổn định và duy trì vững chắc trên các mặt. Hoạt động của các tổ chức thành viên như Hội cựu chiến bình, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi…, được thường xuyên phối hợp hoạt động tích cực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với nhiều kết quả đạt được trong năm, tập thể và cá nhân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Lý đã được các cấp khẹn thưởng: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng 01 tập thể thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hiệp Hòa khen thưởng 01 tập thể thôn và 1 cá  nhân, Ủy ban nhân huyện khen thưởng 01 tập thể thôn. Kết thúc, Hội nghị đã đề ra phương hướng, chương trình phối hợp thống nhất hành động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Một số hình ảnh Hội nghị và những hoạt động tiêu biểu trong năm 2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Đồng chí Phùng Văn Thường - Chủ tịch UBMT TQ xã báo cáo tổng kết

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

Đại biểu dự Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Toàn cảnh Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia vận động nông dân dồn điền đổi thửa

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ tiền cho gia đình nghèo để xây nhà ở

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Ủy ban MTTQ xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, trong nhà

Khen thưởng các cá nhân, tập thể tại Hội nghị

Trần Tuấn Lê